НАЧАЛО

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

проект ИНТЕРФЕЙС

На 17.09.2013г. стартира проект "ИнтерФейс", който се изпълнява от сдружение Свободен младежки център в партньорство с ЦДГ "Звънче", ОДЗ "Русалка", гр.Видин. Проектът е финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" от Европейския съюз и Република България. Повече за проекта научете тук.

Новини


10.09.2014. Свободен младежки център организира заключителна кръгла маса по проект ИнтерФейс с участието на публични и образователни власти, специалисти от предучилищното образование и медии. Целта на форума бе да се представи опита по проекта, неговите постижения и научени уроци, както и да се дискутират някои актуални проблеми на предучилищното образование във Видин. Кръглата маса завърши с пресконференция за медиите. Вижте повече
11-12.06.2014. Деца и родители - участници в проект ИнтерФейс, посетиха град Белоградчик, където имаха възможност да посетят природо-научния музей и да разгледат уникалните скали. Вижте повече10.06.2014. В местността "Божурица", недалеч от Видин, се състоя излет и спортен празник за участващите в проект ИнтерФейс деца, родители и учители. Горещото време не попречи на веселите игри и доброто настроение. Вижте повече03.06.2014. В залата на Държавен куклен театър се състоя концерт на децата, участващи в дейностите по проект ИнтерФейс, а във фоайето бе експонирана изложба с техни творби. Концертът и изложбата бяха форма за отчитане на постигнатото по проекта, чиято основна цел е образователната интеграция на ромските деца в предучилищна възраст. Двете събития бяха посетени от родители и граждани на Видин. Вижте повече08.11.2013. В пресклуба на БТА във Видин се състоя пресконференция за представянето на проект ИнтерФейс. Партньорите от Свободен младежки център и двете детски градини - "Звънче " и "Русалка" запознаха представителите на местни и национални медии с предвидените дейности и очакваните резултати по проекта. Вижте повече07-09.11.2013. Във Видин се проведе заключителния модул от обучението за учители от детските градини по проект ИнтерФейс. Темата бе "Организация на мултикултурната среда в класната стая", а лекторът бе отново д-р Янка Тоцева. Вижте повече30.10-01.11.2013. Вторият курс за учители от детските градини по проекта бе на тема "Образование без предразсъдъци в детската градина", а лекторът - д-р Янка Тоцева. Вижте повече26-28.10.2013. Във Видин се състоя първото от предвидените три обучения за учители от детските градини по проект ИнтерФейс, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Темата на курса бе "Включването на семейството и модела на отворената към общността детска градина", а лектора - д-р Мария Алексиева. Вижте повече16.10.2013. В офиса на Свободен младежки център се учреди Съвет за сътрудничество във връзка с изпълнение на проект ИнтерФейс. Присъстваха представители на партньорите, на Община Видин, РИО, местната ромска общност и журналист от БНР. Дневният ред на заседанието включи първоначално запознаване с проекта и приемане на правилник за дейността на съвета. Вижте повече